ظروف اردور

نمایش:
مرتب کردن براساس:

زیتون خوری چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری زیتو..

69,000 تومان

تخته اردور خوری 6 خانه مستطیل چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است. این تخته ار..

165,000 تومان

اردورخوری گلدن برد گرد پنج خانه گلدکیش

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع آجیل و شکلات و خشکبار و برای پذیرایی است.اردو ..

899,000 تومان

اردورخوری گلدن برد گرد سه خانه گلدکیش

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع آجیل و شکلات و خشکبارو برای پذیرایی است.اردو خ..

799,000 تومان

اردورخوری گلدن برد مستطیل سه خانه گلدکیش

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع آجیل و شکلات و خشکبارو برای پذیرایی است.اردو خ..

599,000 تومان

اردورخوری گلدن برد مستطیل باریک سه خانه گلدکیش

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع آجیل و شکلات و خشکبارو برای پذیرایی است.اردو خ..

499,000 تومان

اردورخوری گلدن برد بیضی سه خانه گلدکیش

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع آجیل و شکلات و خشکبارو برای پذیرایی است.اردو خ..

690,000 تومان

اردورخوری سرامیکی گلدار گلدکیش کوچک

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

79,500 تومان

اردورخوری سرامیکی گلدار گلدکیش بزرگ

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

129,500 تومان

اردورخوری سرامیکی گلدار پایه دار قلبی گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

95,000 تومان

اردورخوری سرامیکی گرد گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

129,500 تومان

اردورخوری سرامیکی کوچک گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

69,500 تومان

اردورخوری سرامیکی قلبی گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

79,000 تومان

اردورخوری سرامیکی سه خانه پایه دار گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

109,000 تومان

اردورخوری سرامیکی بزرگ گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

79,500 تومان

اردورخوری سرامیکی برگ گلدکیش

اردو خوری سرامیکی مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و .... با..

79,000 تومان

اردور خوری طرح علامت سوال

اردور خوری طرح علامت سوال برند گلدکیش بسیار زیبا و سبک بوده و محصولی مناسب برای پذیرایی که با ابعاد ..

25,000 تومان

اردور خوری طرح حلقه

اردور خوری طرح حلقه برند ویراکیش جنس سرامیک و رنگ سفید از جمله ظروف پذیرایی به شمار می آید که با ابع..

82,000 تومان

اردور خوری طرح حلزون

اردور خوری طرح حلزون برند گلدکیش جنس سرامیکی رنگ سفید بسیار زیبا و سبک مناسب برای مهمانی ها در ابعاد..

25,000 تومان

اردور خوری حلزون

اردور خوری حلزون از برند ویراکیش جنس سرامیک و رنگ سفید بسیار زیبا مناسب  برای سرو انواع خوراکی ..

76,000 تومان

اردوخوری کاج چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری با ط..

142,000 تومان

اردوخوری چهارخانه چوب سرامیک

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و ......

110,000 تومان

اردوخوری پنج خانه چوب سرامیک

ظروف اردورخوری  مناسب  برای قرار دادن انواع مربا ، زیتون ،  ترشی ، انواع شکلات و ......

332,000 تومان

اردوخوری قلبی کوچک چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری قلبی..

79,000 تومان

اردوخوری قلبی بزرگ چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری قلبی..

99,000 تومان

اردوخوری سه کاسه چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری از ج..

339,000 تومان

اردوخوری سه خانه قلبی چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری قلبی..

82,000 تومان

اردوخوری سه خانه راکتی گود چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری راکت..

75,000 تومان

اردوخوری سه خانه راکتی چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری راکت..

89,000 تومان

اردوخوری دو کاسه گرد چوبی

ظروف اردور در پذیرایی از میهمانان ازجمله وسایلی است که بسیار کاربردی و یه صرفه است.این اردوخوری از ج..

239,000 تومان

ظروف, اردور, پذیرایی