قندان

نمایش:
مرتب کردن براساس:

قندان سرامیکی گرد اجار

از جمله ظروف سرو و پذیرایی از مهمان ، برای سرو چای  قندان یا به طور عامیانه قندون است .این..

175,000 تومان

قندان چوبی گرد

از جمله ظروف سرو و پذیرایی از مهمان ، برای سرو چای  قندان یا به طور عامیانه قندون است .این..

170,000 تومان

قندان چوبی مربع کوچک

از جمله ظروف سرو و پذیرایی از مهمان ، برای سرو چای  قندان یا به طور عامیانه قندون است .این..

140,000 تومان

قندان چوبی مربع بزرگ

از جمله ظروف سرو و پذیرایی از مهمان ، برای سرو چای  قندان یا به طور عامیانه قندون است .این..

169,000 تومان

قندان چوبی مثلث کوچک

از جمله ظروف سرو و پذیرایی از مهمان ، برای سرو چای  قندان یا به طور عامیانه قندون است .این..

170,000 تومان

قندان چوبی مثلث بزرگ

از جمله ظروف سرو و پذیرایی از مهمان ، برای سرو چای  قندان یا به طور عامیانه قندون است .این..

169,000 تومان

قندان, سرو, نوشیدنی